• Najnowsze informacje i ogłoszenia
    Najnowsze informacje i ogłoszenia

 grafika ustawa 770x400

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw” ZEC w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. dla uprawnionych odbiorców w rozliczeniach za dostarczoną energię cieplną stosowane będą poniższe ceny i stawki:

 

Rodzaj ceny lub stawki opłat Jednostka miary Wysokość ceny lub stawki opłat
(bez podatku VAT)
WW WO
1. Cena za zamówioną moc cieplną      
za rok zł/MW 75 961,56 75961,56
rata za m-c zł/MW 6 330,13 6330,13
2. Cena ciepła zł/GJ 88,49 88,49
3. Cena nośnika ciepła zł/m3 15,79 15,79
4. Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe      
Za rok zł/MW 62 619,51 56 781,67
Rata za m-c zł/MW 5 218,29 4 731,81
5. Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 26,56 26,39

 

Obowiązujące od 1 marca 2023 r. stawki nie powodują wzrostu cen dla bezpośrednich odbiorców energii cieplnej przyłączonych do infrastruktury Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie i w oparciu o wyliczenia na podstawie powyższej ustawy pozostają na dotychczasowym poziomie.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119