Uprzejmie informujemy, że 21 września 2018 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Sprawy związane z awarią, centralnym ogrzewaniem lub brakiem ciepłej wody prosimy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ciepłowni pod nr tel. 22 787 94 18

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

Instalacje OZE

Troska o środowisko naturalne jest jednym z ważniejszych aspektów działalności ZEC w Wołominie. Do produkcji energii wykorzystywane są Odnawialne Źródła Energii.
Już od 10 lat, ZEC eksploatuje instalację solarną kolektorów słonecznych. W zeszłym roku zainwestował w minielektrownię fotowoltaiczną.

Kolektory słoneczne
Układ solarny o łącznej powierzchni 380 m2 pracuje w ZEC Wołomin od 2007 roku. Składa się z 208 sztuk kolektorów słonecznych, zamontowanych na dachu budynku pomocniczego (80sztuk) oraz na pobliskim budynku gruncie (128 sztuk). 

fot.1. Usytuowanie instalacji kolektorów słonecznych w ZEC Wołomin.

 Głównych zadaniem instalacji solarnej jest wstępne podgrzewanie wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej. Ubytki wody sieciowej wynoszą średnio w skali roku 10 m3/dobę. Wynikają one z ciągłego poboru wody przez węzły ciepłownicze na uzupełnianie wody w instalacjach wewnętrznych, reakcji sieci na zmienne temperatury zewnętrzne, nawadniania nowopodłączanych budynków czy remontowanych odcinków sieci oraz z lokalnych awarii odcinków sieci. ZEC konsekwentnie dba o stan sieci ciepłowniczej, stale ją modernizując i unowocześniając. Ogranicza to awarie, które są głównym sprawcą dużych ubytków wody sieciowej.

fot.2. Jednostki kolektorów słonecznych.

 Produkcja energii przez instalację solarną zachodzi poprzez ogrzanie przez słońce absorbera umieszczonego w kolektorze. Absorber pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia w ciepło. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy przepływający przez kolektor. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika wody uzdatnionej, tam oddaje ciepło wodzie i ochłodzony wpływa powrotnie do kolektora. Następnie podgrzana woda kierowana jest do odgazowania próżniowego i ostatecznie trafia do sieci ciepłowniczej.

Drugim, dodatkowym, zadaniem układu kolektorów jest wspieranie zakładowej instalacji ciepłej wody. Został stworzony osobny układ, do którego trafia część ciepła od słońca (ok. 10%). Układ posiada odrębny podgrzewacz pojemnościowy oraz wymiennik ciepła, który scala sieć zakładową c.w. z instalacją kolektorów. Rozwiązanie to w sposób maksymalny wykorzystuje ciepło słońca. Ciepła woda użytkowa w pierwszej kolejności podgrzewana jest przez instalację solarną. Dopiero w przypadku nie osiągania wystarczających parametrów, np. w dni pochmurne, podgrzew wody następuje przez zakładową sieć.
W instalacji ciepłej wody, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, woda podgrzewana jest tylko do 60 oC. Udaje się to szybko osiągać, gdyż w ciepłe dni, już w godzinach porannych, temperatura wody zbliża się do 50 oC. 

Wykres 1. Rozdział energii wytwarzanej z instalacji solarnej.

 Eksploatacja układu solarnego kolektorów

Jako, że promieniowanie słoneczne w Polsce osiąga maksima w okresie letnim, układ solarny największe efekty daje od maja do września. Podgrzewana woda w zbiorniku rezerwowym wody uzdatnionej osiąga temperatury ponad 75 oC. Kiedy słońce jest bardzo ostre, woda nagrzewa się w szybkim tempie. W ciągu 1h woda w zbiorniku rezerwowym o pojemności 20 m3, potrafi wzrosnąć nawet o 20 oC.
Okres jesienno-zimowy nie wyłącza z eksploatacji układu kolektorów. W dni słoneczne instalacja potrafi osiągać dobre efekty podgrzewając wodę w zbiorniku rezerwowym nawet do 40 oC.

Wykres 2. Osiągane temperatury przez instalację solarną w różnych okresach roku.

 Instalacja solarna zapewnia ok. 45% całkowitego zapotrzebo¬wania na ciepło do podgrzewania wody uzupełniającej zład w sieci ciepłowniczej oraz ok. 65% na potrzeby ciepłej wody użytkowej zakładu.

W wyniku zastosowania omawianej instalacji ZEC Wołomin osiągnął wymierny efekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla o około 50 ton/rok. Dodatkową korzyścią dla spółki są zmniejszone koszty eksploatacyjne związane z wytworzeniem ciepłej wody oraz produkcją ciepła do podgrzewu wody uzupełniającej.


Fotowoltaika
W roku 2015 ZEC Wołomin zainwestował w instalację fotowoltaiczną o mocy 5kW.

Fot.1. Rozkład paneli fotowoltaicznych.

Układ wyposażony został w 20 paneli fotowoltaicznych. Każdy panel złożony z ogniwa fotowoltaicznego, zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. Jednostka światła jest pochłaniana przez płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Następnie wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ruch ten właśnie jest przepływem prądu elektrycznego. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. W celu zamiany prądu stałego wytwarzanego przez system fotowoltaiczny na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a także jego dostarczenie do sieci elektroenergetycznej, zastosowany został inwerter. Jest to urządzenie elektroniczne, które steruje pracą układu fotowoltaicznego.
Instalacja została wyposażona w monitoring produkcji energii z instalacji w czasie rzeczywistym.
Prezentacja danych dostępna jest pod poniższym linkiem: Monitoring ZEC Wołomin – 5kW 

Fot.2. Panele fotowoltaiczne.

Na wydajność układu, podobnie jak w przypadku instalacji kolektorów, zdecydowany wpływ mają warunki atmosferyczne. Największe efekty osiągane są w okresach szczytowego promieniowania słonecznego (wykres 1). Instalacja solarna działa dopiero od kilku miesięcy. Jak do tej pory spełnia postawione oczekiwania (wykres 2).

 

Wykres 1. Osiągana moc układu fotowoltaicznego w dniu 05.06.2016r.

 

Wykres 2. Przebieg osiąganych oraz zakładanych mocy w czerwcu 2016r. dla układu fotowoltaicznego.