• Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet
  • Ochrona środowiska to nasz priorytet
    Ochrona środowiska to nasz priorytet

Troska o środowisko naturalne jest jednym z ważniejszych aspektów działalności ZEC w Wołominie. Do produkcji energii wykorzystywane są Odnawialne Źródła Energii.
Eksploatujemy instalację solarną kolektorów słonecznych i minielektrownie fotowoltaiczną.

Kolektory słoneczne
Układ solarny o łącznej powierzchni 380 m2 pracuje w ZEC Wołomin od 2007 roku. Składa się z 208 sztuk kolektorów słonecznych, zamontowanych na dachu budynku pomocniczego (80sztuk) oraz na pobliskim budynku gruncie (128 sztuk). 

Fotografia - Usytuowanie instalacji kolektorów słonecznych w ZEC Wołominfot.1. Usytuowanie instalacji kolektorów słonecznych w ZEC Wołomin.

 Głównych zadaniem instalacji solarnej jest wstępne podgrzewanie wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej. Ubytki wody sieciowej wynoszą średnio w skali roku ok 10 m3/dobę. Wynikają one z ciągłego poboru wody przez węzły ciepłownicze na uzupełnianie wody w instalacjach wewnętrznych, reakcji sieci na zmienne temperatury zewnętrzne, nawadniania nowopodłączanych budynków czy remontowanych odcinków sieci oraz z lokalnych awarii odcinków sieci. ZEC konsekwentnie dba o stan sieci ciepłowniczej, stale ją modernizując i unowocześniając. Ogranicza to awarie, które są głównym sprawcą dużych ubytków wody sieciowej.

Fotografia - Jednostki kolektorów słonecznych.fot.2. Jednostki kolektorów słonecznych.

 Produkcja energii przez instalację solarną zachodzi poprzez ogrzanie przez słońce absorbera umieszczonego w kolektorze. Absorber pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia w ciepło. Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy przepływający przez kolektor. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika wody uzdatnionej, tam oddaje ciepło wodzie i ochłodzony wpływa powrotnie do kolektora. Następnie podgrzana woda kierowana jest do odgazowania próżniowego i ostatecznie trafia do sieci ciepłowniczej.

Drugim, dodatkowym, zadaniem układu kolektorów jest wspieranie zakładowej instalacji ciepłej wody. Został stworzony osobny układ, do którego trafia część ciepła od słońca (ok. 10%). Układ posiada odrębny podgrzewacz pojemnościowy oraz wymiennik ciepła, który scala sieć zakładową c.w. z instalacją kolektorów. Rozwiązanie to w sposób maksymalny wykorzystuje ciepło słońca. Ciepła woda użytkowa w pierwszej kolejności podgrzewana jest przez instalację solarną. Dopiero w przypadku nie osiągania wystarczających parametrów, np. w dni pochmurne, podgrzew wody następuje przez zakładową sieć.
W instalacji ciepłej wody, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, woda podgrzewana jest tylko do 60 oC. Udaje się to szybko osiągać, gdyż w ciepłe dni, już w godzinach porannych, temperatura wody zbliża się do 50 oC. 

Wykres - Rozdział energii wytwarzanej z instalacji solarnej.Wykres 1. Rozdział energii wytwarzanej z instalacji solarnej.

 Eksploatacja układu solarnego kolektorów

Jako, że promieniowanie słoneczne w Polsce osiąga maksima w okresie letnim, układ solarny największe efekty daje od maja do września. Podgrzewana woda w zbiorniku rezerwowym wody uzdatnionej osiąga temperatury ponad 75 oC. Kiedy słońce jest bardzo ostre, woda nagrzewa się w szybkim tempie. W ciągu 1h woda w zbiorniku rezerwowym o pojemności 20 m3, potrafi wzrosnąć nawet o 20 oC.
Okres jesienno-zimowy nie wyłącza z eksploatacji układu kolektorów. W dni słoneczne instalacja potrafi osiągać dobre efekty podgrzewając wodę w zbiorniku rezerwowym nawet do 40 oC.

Wykres - Osiągane temperatury przez instalację solarną w różnych okresach roku.Wykres 2. Osiągane temperatury przez instalację solarną w różnych okresach roku.

 Instalacja solarna zapewnia ok. 45% całkowitego zapotrzebo¬wania na ciepło do podgrzewania wody uzupełniającej zład w sieci ciepłowniczej oraz ok. 65% na potrzeby ciepłej wody użytkowej zakładu.

W wyniku zastosowania omawianej instalacji ZEC Wołomin osiągnął wymierny efekt ograniczenia emisji dwutlenku węgla o około 50 ton/rok. Dodatkową korzyścią dla spółki są zmniejszone koszty eksploatacyjne związane z wytworzeniem ciepłej wody oraz produkcją ciepła do podgrzewu wody uzupełniającej.


Fotowoltaika
W roku 2015 ZEC Wołomin zainwestował w instalację fotowoltaiczną o mocy 5kW.

Rozkład paneli fotowoltaicznych.Fot.1. Rozkład paneli fotowoltaicznych.

Układ wyposażony został w 20 paneli fotowoltaicznych. Każdy panel złożony z ogniwa fotowoltaicznego, zamienia energię słoneczną w energię elektryczną. Jednostka światła jest pochłaniana przez płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Następnie wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ruch ten właśnie jest przepływem prądu elektrycznego. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. W celu zamiany prądu stałego wytwarzanego przez system fotowoltaiczny na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych, a także jego dostarczenie do sieci elektroenergetycznej, zastosowany został inwerter. Jest to urządzenie elektroniczne, które steruje pracą układu fotowoltaicznego.
Instalacja została wyposażona w monitoring produkcji energii z instalacji w czasie rzeczywistym.
Prezentacja danych dostępna jest pod poniższym linkiem: Monitoring ZEC Wołomin – 5kW 

Fotografia - Panele fotowoltaiczne.Fot.2. Panele fotowoltaiczne.

Na wydajność układu, podobnie jak w przypadku instalacji kolektorów, zdecydowany wpływ mają warunki atmosferyczne. Największe efekty osiągane są w okresach szczytowego promieniowania słonecznego (wykres 1)

 

Wykres - Osiągana moc układu fotowoltaicznego w dniu 11.04.2020 r.Wykres 1. Osiągana moc układu fotowoltaicznego w dniu 11.04.2020 r.

 

Wykres - Produkcja energii elektrycznej w kwietniu 2020 r. z paneli fotowoltaicznych.Wykres 2. Produkcja energii elektrycznej w kwietniu 2020 r. z paneli fotowoltaicznych.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119