INFORMACJE   -   CO ROBIMY?   -   ARTYKUŁY   -   STREFA WIEDZY

 

 

"Wołomin z Nową Energią” - start kampanii informacyjnej Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie

 

Zakład Energetyki Cieplnej rozpoczyna kampanię "Wołomin z Nową Energią". Inicjatywa ma na celu informowanie lokalnej społeczności na temat procesu dekarbonizacji gminy oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

 Wołomin z nową energią www zec 002

 

W kontekście globalnych zmian klimatycznych, odchodzenie od paliw kopalnych i redukcja emisji CO2 stają się konieczne dla spełnienia wymogów unijnych i ochrony środowiska. Kampania "Wołomin z Nową Energią" ma na celu podkreślenie, dlaczego zmiana ta jest niezbędna i jakie korzyści przyniesie społeczności Wołomina.

Inicjatywa wpisuje się w plany miasta Wołomin związane ze strategią adaptacji do zmian klimatu dla gminy. W ramach kampanii, Zakład Energetyki Cieplnej będzie informował również o konkretnych działaniach i inwestycjach, które przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w mieście.

Prezes ciepłowni, Karol Ciepielewski, skomentował: "Jesteśmy na progu ważnej zmiany w Wołominie. Dekarbonizacja nie jest już tylko wyborem, ale koniecznością, aby zapewnić zdrową przyszłość naszemu miastu. Nasze działania w ramach tej kampanii pokazują, że odpowiedzialność za środowisko i nowoczesne ciepłownictwo mogą iść w parze z rozwojem lokalnej społeczności."

"Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą dekarbonizacja, ale znamy jej znaczenie dla przyszłości naszego miasta. Dziękujemy Zakładowi Energetyki Cieplnej za włączenie się w tworzenie zielonej przyszłości miasta i podjęcie inicjatywy edukacyjnej" - komentuje kampanię Elżbieta Radwan, burmistrz miasta Wołomin.

Kampania informacyjna prowadzona będzie na stronie i w mediach społecznościowych Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie oraz w przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119