• Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina
    Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina

Podstawowe wielkości dotyczące działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie

Całkowita moc zamówiona przez odbiorców w latach 2010 – 2020 wyrażona w MW

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Całkowita moc zamówiona [MW] 63,7 61,8 61,4 61,6 59,5 59,5 63,3 64,0 64,3 63,2 59,4

Wykres - moc zamówiona w latach 2010-2020

 

Długość sieci ciepłowniczej w metrach

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Całkowita [m] 36882 38629 39059 40108 41806 43136 46817 47478 48948 49288 49607
preizolowana [m] 30123 31870 32300 33349 35047 36377> 40290 42198 42667 43189 43518

Wykres - długość sieci w latach 2010-2020

 

Łączna ilość podłączonych węzłów cieplnych

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogółem 461 488 517 547 589 600 621 633 653 679 698
z opomiarowaniem i automatyką 457 484 513 543 589 600 621 633 653 679 698

Wykres - liczba węzłów w latach 2010-2020

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119