ZEC w Wołominie informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wizyty osób z zewnątrz zostają ograniczone do minimum (bramy wjazdowe na teren zakładu zostają zamknięte). W celu załatwienia spraw klientów prosimy o kontakt telefoniczny 22 787 55 80, mailowy sekretariat@zec.wolomin.pl lub z właściwym kierownikiem działu. W sytuacji, gdy do załatwienia sprawy niezbędny okaże się bezpośredni kontakt z pracownikiem ZEC, spotkania będą prowadzone w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo przypominamy, że na terenie zakładu obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Informujemy że zgłoszenia dotyczące włączenia dostaw ciepła otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, a otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym.

więcej ...

Od lat dostarczamy energię cieplną dla mieszkańców Wołomina

Nieustannie dbamy o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

System ciepłowniczy

I.Źródła ciepła
Zakład posiada zainstalowaną nominalną moc cieplną w wielkości 64,57 MW. Wykaz jednostek produkujących ciepło przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj źródła ciepła Moc cieplna znamionowa Nominalna moc cieplna w paliwie Rodzaj paliwa Parametry znamionowe wymuszonego obiegu wody
Kocioł WR-25/M Nr1 19,50 MW 23,22 MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł WR-25 Nr2 29,07MW 35MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł WR-10 10 MW 14,1 MW miał węglowy 150/70 °C
Kocioł KOG6 6,0 MW 6,81 MW gaz ziemny, olej opałowy 150/70 °C

Wszystkie kotły oraz układ technologiczny objęte są systemem kompleksowej automatyzacji i monitoringu w celu podniesienia sprawności wytwarzania energii cieplnej poprzez optymalizację procesu spalania wraz z pełną wizualizacją i archiwizacją danych z przebiegu procesów technologicznych oraz kontrolą i monitoringiem poszczególnych urządzeń. W celu dalszego zmniejszenia emisji pyłów, wszystkie kotły posiadają nowoczesne instalacje odpylania spalin.
Regularne kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazują, że eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymaganiami z jednoczesnym dotrzymaniem obowiązujących standardów środowiskowych.
Do produkcji energii zakład wykorzystuje odnawialne źródła energii. Już od 10 lat eksploatuje instalację kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład w sieci ciepłowniczej oraz wody na potrzeby własne pracowników. W roku 2015 wybudował minielektrownię fotowoltaiczna 5kW.

Na systemy ciepłownicze stale narzucane są zwiększone wymogi odnośnie ochrony środowiska. Podnosimy standardy produkcji ciepła tak, aby dostosować się do zaostrzonych przepisów. Stale ograniczamy emisję pyłów i gazów do atmosfery w tym tak popularnego CO2. W niedługim czasie bowiem wejdą w życie konkluzje BAT, które w znacznym stopniu zaostrzą możliwe dopuszczalne emisje do atmosfery.

II.Sieci ciepłownicze
Odbiorcy ciepła zasilani są ze wspólnej sieci ciepłowniczej, do której ciepło dostarczane jest z Centralnej Ciepłowni przy ul. Szosa Jadowska 49. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda o temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
Dla warunków obliczeniowych temperatura tej wody na wyjściu z Centralnej Ciepłowni wynosi 115 °C w rurociągu zasilającym oraz 65 °C w rurociągu powrotnym.
Sukcesywnie modernizujemy odcinki sieci ciepłowniczej. Modernizujemy istniejące sieci i przyłącza ciepłownicze inwestując w systemy z rur preizolowanych. Ograniczamy tym samym straty ciepła na przesyle oraz zwiększamy niezawodność dostaw ciepła do odbiorcy.
Wszystkie grupowe węzły ciepła zamieniliśmy na węzły indywidualne o wyższej sprawności i lepszym komforcie użytkowania.

III. Odbiorcy
Ciepło dostarczane jest do indywidualnych węzłów cieplnych, które są własnością ZEC lub odbiorców. Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła i związane z tym koszty ponoszone przez ZEC, podział na grupy odbiorców przedstawia się następująco:

WW odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych, które są eksploatowane przez ZEC i stanowią jego własność
WO odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych, które są eksploatowane przez odbiorców i są ich własnością

Sieci i węzły cieplne objęte są systemem centralnego nadzoru i monitoringu pozwalającego na zdalną transmisję parametrów sieci ciepłowniczej oraz danych z wszystkich liczników ciepła (w tym danych z podliczników ciepła w budynkach wielorodzinnych). Dane uzyskiwane z systemu zdalnego odczytu są eksportowane do nowoczesnego oprogramowania finansowo - księgowego wdrożonego w ramach przeprowadzonej informatyzacji zakładu.