• Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina
    Od lat dostarczamy energię cieplną dla Wołomina
Lata 70 Plan zabudowy 4 kotłów WR-25
W pierwotnych planach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa - Północ dotyczących ciepłowni w mieście Wołomin, łączna moc cieplna miała przekraczać 116 MW. Wybudowane zostały fundamenty pod 4 jednostki kotłowe WR-25, jednak z powodów finansowych oraz początkowo niewielkiej mocy zamówionej, ruszyły prace nad budową tylko dwóch kotłów WR-25 Patronat nad rozwijającym się zakładem ciepłowniczym sprawowało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie.

Rysunek techniczny kotów WR-25

1979–1981 Uzyskanie pozwoleń na budowę dla dwóch kotłów WR-25.
01.01.1985 Oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 1.
01.04.1986 Oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 2.
05.05.1986 Przyjęcie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej DN600 poprowadzonej w ul. Duczkowskiej ( obecna ul. Szosa Jadowska ).
23.01.1987 Decyzja Nr 22/87 w sprawie oddania w zarząd nieruchomości położonej w Lipinach Nowych przy ul. Duczkowskiej Zakładowi Energetyki Cieplnej Legionowo. Mając zainstalowaną moc cieplną 58,14 MW Ciepłownia „Hibnera” w Wołominie pod wodzą Zakładu Energetyki Cieplnej w Legionowie rozpoczęła swoją działalność.
07.01.1992 Uchwała Nr 138/92 Zarządu Związku Dzielnic - Gmin Warszawy w sprawie przekazania części mienia Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie. Gmina Wołomin po procesie komunalizacji Ciepłowni tworzy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej przekształcony następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład posiadał wówczas 6,7 km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewał obiekty o łącznej mocy zamówionej 18 MW.Wykres długości sieci i mocy zamówionej w  roku 1992
1993–1994 Zabudowa kotła olejowo-gazowego KOG 6 o mocy nominalnej 6MW współpracującego z palnikiem gazowo-olejowym firmy Weishaupt.Kocioł gazowo-olejowy
2004 Kompleksowa automatyzacja i monitoring ciepłowni.
2006 Wdrożenie systemu nowoczesnych urządzeń telemetrycznych pozwalających na zdalną transmisję parametrów oraz danych z wszystkich liczników ciepła.
Wdrożenie zintegrowanego nowoczesnego systemu finansowo-księgowego.
2007 Innowatorska inwestycja polegająca na zabudowie 380m2 kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej.Kolektory słoneczne
2008 Modernizacja instalacji odpylania poprzez zabudowę dodatkowych nowoczesnych odpylaczy wstępnych typu MOS.
2012-2015

W latach 2012 – 2015 dokonano likwidacji 5 węzłów grupowych na Osiedlu Słoneczna, Lipińska i Kobyłkowska w Wołominie. Węzły grupowe produkowały ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Ciepła woda w budynkach zasilanych z tych węzłów produkowana była z indywidualnych piecyków gazowych zamontowanych w lokalach mieszkalnych. ZEC wyposażył budynki zasilane z węzłów grupowych w - przystosowane do produkcji ciepłej wody użytkowej - węzły indywidualne dwufunkcyjne przystosowane do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wybudował preizolowaną sieć wysokoparametrową do wszystkich budynków.

Łącznie zostało zakupionych 46 węzłów kompaktowych oraz wybudowano 2026 mb sieci i przyłączy w zakresie średnic 2xDn 25/110 – 150/315.

SBM Wołomin w 38 budynkach wykonała wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej oraz dokonała likwidacji piecyków gazowych w 1647 lokalach.

Wykonanie kompleksowej inwestycji w porozumieniu z SBM Wołomin przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców tych osiedli.

2013–2014 Kompleksowa modernizacja kotłów WR-25 nr 1 oraz nr 2 modernizacja technologii wodnej z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania.
2014 Rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie alternatywnej magistrali ciepłowniczej w kierunku miasta Wołomin.Wykres porównujący długość sieci i moc zamówioną w latach 2015 i 1993
2015 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.
Modernizacja ostatniego z 5 węzłów grupowych – zamiana na węzły indywidualne.
Uzyskanie bezterminowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony środowiska.
2015-2016 Realizacja inwestycji polegającej na zabudowie kotła WR-10 o mocy nominalnej 10 MW w technologii ścian szczelnych z nowoczesną instalacją odpylania spalin. Zakład posiada obecnie ponad 43km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewa obiekty o łącznej mocy zamówionej ok. 60 MW.Rysunek techniczny kotła WR-10
2016 Podłączenie budynku Galerii Wołomin wraz z częścią należącą do Carrefour– moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 2950 kW.
2017 Podłączenie kolejnego budynku Galerii Wołomin - moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 764 kW.
2017-2018 Podłączenie budynku Leroy Merlin - moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 980 kW.
2019-2020 Modernizacja kotła WR-25/M nr 1 polegająca na poprawie sprawności i zmniejszeniu mocy oraz zabudowie filtra workowego celem redukcji pyłu poniżej 100mg/Nm3.

nfosigw 430wfosigw 430bip logo

  • stopka

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
e-mail: sekretariat@zecwolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 20 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 97 1020 1026 0000 1402 0309 7169

facebook

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115
w soboty, niedziele i święta oraz w godz. 15:00 - 7:00
tel. 532 565 748
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 787 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. 22 787 55 80 wew. 119