Od lat dostarczamy energię cieplną dla mieszkańców Wołomina

Nieustannie dbamy o jak najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

Historia

lata 70-te plan zabudowy 4 kotłów WR-25
W pierwotnych planach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa - Północ dotyczących ciepłowni w mieście Wołomin, łączna moc cieplna miała przekraczać 116 MW. Wybudowane zostały fundamenty pod 4 jednostki kotłowe WR-25, jednak z powodów finansowych oraz początkowo niewielkiej mocy zamówionej, ruszyły prace nad budową tylko dwóch kotłów WR-25 Patronat nad rozwijającym się zakładem ciepłowniczym sprawowało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie

Kotły WR-25

1979–1981 uzyskanie pozwoleń na budowę dla dwóch kotłów WR-25
01.01.1985 oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 1
01.04.1986 oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 2
05.05.1986 przyjęcie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej DN600 poprowadzonej w ul. Duczkowskiej ( obecna ul. Szosa Jadowska )
23.01.1987 Decyzja Nr 22/87 w sprawie oddania w zarząd nieruchomość położoną w Lipinach Nowych przy ul. Duczkowskiej Zakładowi Energetyki Cieplnej Legionowo Mając zainstalowaną moc cieplną 58,14 MW Ciepłownia „Hibnera” w Wołominie pod wodzą Zakładu Energetyki Cieplnej w Legionowie rozpoczęła swoją działalność
07.01.1992 Uchwała Nr 138/92 Zarządu Związku Dzielnic-Gmin Warszawy w sprawie przekazania części mienia Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie Gmina Wołomin po procesie komunalizacji Ciepłowni , tworzy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej przekształcony następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład posiadał wówczas 6,7 km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewał obiekty o łącznej mocy zamówionej 18 MWWykres 1
1993–1994 zabudowa kotła olejowo-gazowego KOG 6 o mocy nominalnej 6MW współpracującego z palnikiem gazowo-olejowym firmy WeishauptKocioł gazowo-olejowy
2004 kompleksowa automatyzacja i monitoring ciepłowni
2006 wdrożenie systemu nowoczesnych urządzeń telemetrycznych pozwalających na zdalną transmisję parametrów oraz danych z wszystkich liczników ciepła wdrożenie zintegrowanego nowoczesnego systemu finansowo-księgowego
2007 innowatorska inwestycja polegająca na zabudowie 380m2 kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej.Kolektory słoneczne
2008 modernizacja instalacji odpylania poprzez zabudowę nowoczesnych dodatkowych odpylaczy wstępnych typu MOS
2013–2014 kompleksowa modernizacja kotłów WR-25 Nr 1 oraz Nr 2 modernizacja technologii wodnej z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania
2014 rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie alternatywnej magistrali ciepłowniczej w kierunku miasta WołominWykres 2
2015 budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW, modernizacja ostatniego z 5 węzłów grupowych – zamiana na węzły indywidualne uzyskanie bezterminowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony środowiska
2015-2016 realizacja inwestycji polegającej na zabudowie kotła WR-10 o mocy nominalnej 10 MW w technologii ścian szczelnych z nowoczesną instalacją odpylania spalin Zakład posiada obecnie ponad 43km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewa obiekty o łącznej mocy zamówionej ok. 60 MWKolektory słoneczne