Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

W terminie od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. odbywać się będą praktyki zawodowe ośmiu uczniów pobliskiego Zespołu Szkół im. Prezydenta Jerzego Mościckiego w Zielonce. Podczas praktyk zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, poznają strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, instalacje źródeł wytwarzania ciepła oraz całego systemu ciepłowniczego związanego z dystrybucją i przesyłem. W związku z kształceniem się uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej uczniowie zapoznają się z instalacją solarną kolektorów słonecznych, minielektrownią fotowoltaiczną zainstalowaną na terenie ZEC w Wołominie, a także dokumentacją budowlaną i konserwacją wynikającą z eksploatacji tych urządzeń. Nabyte umiejętności oraz wiedza podczas praktyk będą przydatne podczas dalszej realizacji zawodowej.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu ZEC w Wołominie Sp. o.o. wyniósł w 2017 roku 0,1%.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2015 poz.478) informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,

Dla naszych odbiorców mamy dobrą wiadomość w sezonie zimowym 2014/2015 nie będzie podwyżek cen ciepła. Od kilkunastu lat kupujemy polski węgiel z Katowickiego Holdingu Węglowego, uzyskujemy dobry wynik finansowy, przy cenach energii cieplnej w ZEC Wołomin niższych od średniej ogólnopolskiej. Staramy się tak planować nasze koszty, aby móc zapewnić klientom  usługę  na wysokim poziomie i jednocześnie prowadzić działania umacniające naszą pozycję na lokalnym rynku poprzez rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej i przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji. Musimy przy tym  spełniać coraz bardziej zaostrzone rygory przepisów dotyczących ochrony środowiska  – mówi Prezes Zarządu Edward Olszowy.

W związku z upływem z dniem 31.12.2014r. terminu obowiązywania aktualnej taryfy, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do racjonalizacji kosztów oraz mając na uwadze ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie okresu obowiązywania obecnej taryfy ciepła.