Uprzejmie informujemy, że 21 września 2018 roku Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Sprawy związane z awarią, centralnym ogrzewaniem lub brakiem ciepłej wody prosimy zgłaszać bezpośrednio obsłudze ciepłowni pod nr tel. 22 787 94 18

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

System ETS

ZEC Wołomin będąc instalacją do spalania paliw o mocy powyżej 20 MW zobowiązany jest od 2005 roku do uczestnictwa we Wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).
System EU ETS jest elementem polityki Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz instrumentem służącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych; w tym dwutlenku węgla (CO2).
W ramach uczestnictwa w systemie zobowiązani jesteśmy do monitorowania, raportowania i rozliczania wielkości emisji zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Roczne ilości emitowanego do środowiska dwutlenku węgla ustalane są na podstawie paliwa zużytego w procesie produkcji energii cieplnej i rozliczane po uzyskaniu pozytywnych decyzji z weryfikacji rocznych raportów emisji CO2.
Na każdy rok kalendarzowy otrzymujemy przydział bezpłatnych praw do emisji - dopuszczalny limit na emisję CO2. Ustalany na poziomie unijnym limit zgodnie z przyjętymi założeniami polityki klimatycznej z roku na rok ulega zmniejszeniu.
Ograniczanie przydziałów bezpłatnych praw do emisji ma na celu osiągnięcie unijnego celu redukcyjnego, zgodnie z którym w 2020 roku emisja z wszystkich instalacji uczestniczących w EU ETS powinna być o 21% mniejsza niż w roku 2005.
Projektowane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej wskazują na dalsze zaostrzanie wymagań środowiskowych wobec przedsiębiorstw ciepłowniczych.