Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi, Toruńskiej, Katowickiej i Sikorskiego w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Termin składania ofert upływa 26.03.2020r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2020r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania w załączniku.

 

2020.03.18 - Uzupełnienie 1

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń wynikających z ogłoszonego przez Rząd PR stanu zagrożenia epidemicznego, oraz w trosce o zdrowie Oferentów i pracowników naszej Spółki, Zakład Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi, Toruńskiej, Katowickiej i Sikorskiego w Wołominie”, do dnia 15.04.2020r. do godziny 10:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2020r. o godzinie 11:00.

W sprawach dotyczących wizji lokalnej, na wizyty prosimy umawiać się po 30.03.2020r.

 

2020.04.09 - Uzupełnienie 2

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń wynikających z ogłoszonego przez Rząd PR stanu zagrożenia epidemicznego, oraz w trosce o zdrowie Oferentów i pracowników naszej Spółki, jak również w związku ze szczególnym rodzajem wykonywanej działalności i ograniczeniem ryzyka zakażenia, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi, Toruńskiej, Katowickiej i Sikorskiego w Wołominie” nastąpi zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tj. w dniu 15.04.2020r. o godzinie 11.00 jednakże bez obecności Oferentów.

Zamawiający po dokonaniu komisyjnego otwarcia ofert, przekaże wszystkim Oferentom, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym, informację z sesji otwarcia ofert zawierającą istotne informacje, w szczególności: cenę, termin realizacji, warunki gwarancji, warunki płatności oraz producenta materiałów preizolowanych.