Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w SIWZ na wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych i kosztorysowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie przebudowy sieci i budowy przyłącza do budynku Przedszkola przy ulicy Kościelnej, przebudowy sieci i budowy przyłącza do obiektów Szpitala przy ulicy Gdyńskiej oraz budowy przyłącza do budynku przy ulicy Kościelnej 22 w Wołominie została wybrana oferta firmy:

GAZ-MEDIA PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 4
05-200 Wołomin

Całkowita cena zaoferowana za wykonanie zadania wynosi 34.200,00 zł. netto.
Okres gwarancji – 2 lata.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20180703008-wybor_oferty.pdf)20180703008-wybor_oferty.pdf64 kB