Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po przeanalizowaniu złożonych ofert dotyczących realizacji przewozów kolejowych miału węglowego w ilości 21 150 ton z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Radzymin w 2018 roku została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A.
01-252 Warszawa, ul. Przyce 17

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego.
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (201712130032-wybor_oferty.pdf)201712130032-wybor_oferty.pdf53 kB