W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że włączenia dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania realizowane są na podstawie pisemnego wniosku właściciela, zarządcy lub administratora budynku w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia prosimy kierować: eksploatacja@zec.wolomin.pl ; fax 22 787 55 84; lub osobiście w siedzibie Spółki w Wołominie przy ulicy Szosa Jadowska 49.

Zgłoszenia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu, otrzymane po godzinie 12.00 - w następnym dniu roboczym."

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

2018.12.04 - Oświadczenie

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.11.2018r. została zatwierdzona korekta Taryfy dla Ciepła, która będzie obowiązywać od 01.01.2019r. Zmiana taryfy wynika w chwili obecnej ze znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Zakład przejmował obciążenie podwyżek wynikających ze wzrostu cen węgla i energii elektrycznej redukując koszty zmienne. Pomimo zastosowanych oszczędności Zakład nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciągłego wzrostu kosztów wynikających z rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

2018.04.04 - Oświadczenie zarządu

o top


W związku rozpowszechnianymi w mediach nieprawdziwymi i często krzywdzącymi informacjami dotyczącymi działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie pragnę podkreślić, że wszelkie działania zarządu spółki są nakierowane na realizację statutowych zadań firmy ze szczególnym poszanowaniem i uwzględnieniem interesu społecznego mieszkańców Gminy Wołomin.