Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Najnowsze wydarzenia i ogłoszenia

Przedstawiamy ważne komunikaty dotyczące naszego przedsiębiorstwa

Dla naszych odbiorców mamy dobrą wiadomość w sezonie zimowym 2014/2015 nie będzie podwyżek cen ciepła. Od kilkunastu lat kupujemy polski węgiel z Katowickiego Holdingu Węglowego, uzyskujemy dobry wynik finansowy, przy cenach energii cieplnej w ZEC Wołomin niższych od średniej ogólnopolskiej. Staramy się tak planować nasze koszty, aby móc zapewnić klientom  usługę  na wysokim poziomie i jednocześnie prowadzić działania umacniające naszą pozycję na lokalnym rynku poprzez rozbudowywanie sieci dystrybucyjnej i przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji. Musimy przy tym  spełniać coraz bardziej zaostrzone rygory przepisów dotyczących ochrony środowiska  – mówi Prezes Zarządu Edward Olszowy.

Zadaniem ZEC w Wołominie jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w postaci produkcji  energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz  ciepłej wody użytkowej do wołomińskich mieszkań.

W ostatnim czasie  ZEC przeprowadził generalny remont jednego z kotłów  WR-25, co nie tylko podniosło bezpieczeństwo produkcji i przesyłu energii cieplnej, ale także poprawiło jego sprawność i w konsekwencji spowodowało obniżenie kosztów produkcji. Na tę modernizację uzyskano  preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.338 tys.zł z 20 % umorzeniem.

Przebudowany został także układ pompowy ciepłowni przez co wzrosło bezpieczeństwo jego pracy i pozwoliło na zmniejszenie ilości energii elektrycznej, co skutkowało obniżką kosztów funkcjonowania spółki.  Na to przedsięwzięcie także uzyskano preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 690 tys.zł z 10 % umorzeniem.

ZEC we współpracy ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego przystąpił w 2012 roku do inwestycji mającej na celu  likwidację przestarzałych piecyków gazowych podgrzewających wodę w wyniku , której doprowadzono ciepłą wodę do 1590  lokali na terenie osiedli : Lipińska, Słoneczna i Kobyłkowska.  W roku 2015 inwestycja będzie realizowana na osiedlu Słoneczna w blokach  4,5,6 oraz oraz przy ul. Wileńskiej 69 i 71 co pozwoli na przyłączenie kolejnych 155 lokali. Dotychczas na  realizację pozyskano pożyczkę  z WFOŚiGW w wysokości 642 tys. zł. z 20 % umorzeniem oraz 155 tys. zł bezzwrotnej dotacji.  W  bieżącym roku  ZEC także wystąpi o dofinansowanie pozostałej części inwestycji. W 2015 r. wymieniona będzie przestarzała sieć kanałowa  na osiedlu Niepodległości w obrębie budynków ul. Kościelnej 69,71 i 73.

Zadania modernizacyjne ZEC przyczyniają się do wzrostu sprawności wytwarzania energii cieplnej i zmniejszenia strat przesyłowych oraz wpisują  się w realizowane przez Polskę programy efektywności energetycznej. Potwierdzeniem uzyskanych przez ZEC efektów w zakresie oszczędności energii będą certyfikaty efektywności energetycznej tzw. Białe certyfikaty o wartości 340 000 zł.

W 2015 roku Zakład zaplanował kilka istotnych zadań inwestycyjnych, których realizacja może wygenerować znaczne oszczędności kosztów produkcji. Zamierzamy zabudować   nowy kocioł o mocy ok. 10 MW energooszczędny spełniający wygórowane normy ochrony środowiska oraz przeprowadzić remont generalny kotła WR 25 na miał węglowy, co spowoduje zmniejszenie zużycia opału i mniejszą emisję do środowiska. Sieć cieplna jest konsekwentnie  modernizowana i rozbudowywana, obecnie długość sieci wynosi 40 km. Budowa centrum handlowego na terenie byłej Stolarki otwiera nowe możliwości inwestycyjne i produkcyjne dla Zakładu. Planowane jest w tym roku doprowadzenie nowej sieci cieplnej w kierunku ulicy Geodetów ,Łukasiewicza oraz do terenów byłego ELTOR-u w kierunku osiedla Sławek i ul.Wiosennej. Budowa linii kolejowej oraz obwodnicy spowoduje wzrost atrakcyjności terenów  w gminie i wokół niej co zapewni w przyszłości nowych klientów.

Konsekwentne inwestowanie w rozwój sieci, centralnej ciepłowni oraz inwestycje w zakresie ekologii zapewnią nam w przyszłości utrzymywanie stabilnych cen usług oraz spełnianie wymogów ochrony środowiska – dodaje Wiceprezes Zarządu Wojciech Dąbrowski

źródło: Życie Powiatu Wołomińskiego