Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Ochrona środowiska to dla nas priorytet

Rozwijamy nasze technologie zgodnie z najnowszymi standardami

Modernizacje w ZEC przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW

wfosigw 430

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o  konsekwentnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska atmosferycznego w Wołominie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń m.in. likwidując źródła tzw. niskiej emisji, modernizując kotły węglowe i  instalację odpylania oraz inne urządzenia technologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył złożony w 2013 r. wniosek ZEC o finansowe wsparcie projektu polegającego na  modernizacji systemu cieplnego w zakresie wymiany węzłów grupowych na indywidualne, wymianę odcinków sieci oraz kompleksową modernizację jednego z dwóch pracujących kotłów węglowych o mocy 30 MW. Zaproponowane przez spółkę  zmiany modernizacyjne oraz unowocześnienie procesów technologicznych uzyskały aprobatę władz funduszu, które przyznały w  ramach dofinansowania prawie 2.000.000 zł w formie niskooprocentowanej pożyczki z  20 % jej umorzeniem. Umowa o dofinansowanie zadania pt: „Modernizacja systemu cieplnego w Wołominie w zakresie wymiany węzłów grupowych na indywidualne, wymiany odcinków sieci oraz modernizacji kotła WR-25 nr 2” podpisana została przez Zarząd WFOŚiGW i Zarząd ZEC 28 sierpnia 2013. W ramach tego zadania planowana jest wymiana węzłów grupowych zasilających osiedle Lipińska, Słoneczna  i  Kobyłkowska na nowoczesne węzły indywidualne oraz wymiana istniejącej sieci cieplnej na sieć preizolowaną co w znaczący sposób ograniczy straty energii podczas jej przesyłania do odbiorców. Dotychczas pracujące węzły zamontowane były w 1996 roku. Nowe węzły indywidualne będą umożliwiały mieszkańcom korzystanie z centralnego ogrzewania a także ciepłej wody użytkowej. Inwestycja podniesie komfort życia mieszkańców osiedli a także wpłynie na ich bezpieczeństwo dzięki likwidacji piecyków gazowych w mieszkaniach – mówi Edward Olszowy prezes ZEC. Łączna długość wymienianych sieci w 2013 roku wynosić będzie prawie kilometr.