Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w wyniku analizy ofert na wykonanie zadania pt: „Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła Wr-25 nr 2 w zakresie wykonania odsysania samoczynnego części spalin z obudowy  istniejących multicyklonów osiowych typu MOS wg dokumentacji p. Zbigniewa Gawęda” została wybrana oferta firmy:

PPHU „Chemoremont” Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Tokarska 3


Łączna cena oferty – 78 500,00 zł netto
Gwarancja: 36 m-cy

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza cenowo spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.