Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi sprzątania oraz pielęgnacji terenów zielonych i utwardzonych.


Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do sekretariatu ZEC w Wołominie Sp. z o. o. ul. Szosa Jadowska 49 nie później niż do dnia 25.10.2019 do godziny 12.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania w załączniku.