Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi legalizacji ponownej liczników ciepła wybrana oferta firmy:

ENERGA SERWIS SP. z o. o.
ul. Celna 13
07-410 Ostrołęka

 

Całkowita cena zaoferowana za wykonanie zadanie wynosi 5 890,00 zł. netto.

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (20180723009-wybor_oferty.pdf)20180723009-wybor_oferty.pdf49 kB