Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na sprzedaż starych urządzeń i silników w ilości 37 sztuk zostały wybrane następujące oferty (numeracja zgodna z wykazem oferowanego sprzętu - załącznik nr 1 do postępowania):

1) F.H.U. LUMAR
05-230 Kobyła
ul. Słowackiego 28
34 urządzenia (pozycje nr 1-26 oraz 28-35)
Cena brutto: 5 522,70 zł

2) Maguza Marek
05-200 Stare Grabie
ul. Główna 97
urządzenie nr 27 (silnik 3.5 kW)
Cena brutto: 125,00 zł

3) Jaśniewski Waldemar
05-200 Wołomin
ul. Kościelna 65/8
urządzenia nr 36-37 (uszkodzone kosiarki)
Cena brutto: 40,00 zł

Wybrane oferty są najkorzystniejsze cenowo spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.