Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że po przeanalizowaniu ofert oraz ich ocenie zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w SIWZ, w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż węzła ciepłowniczego kompaktowego do obiektu Centrum Handlowo – Usługowego przy ulicy Geodetów w Wołominie w zakresie technicznym i merytorycznym została wybrana oferta firmy:

GEBWELL Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 84
80-209 Chwaszczyno

Łączna cena węzła wraz z licznikiem, regulatorem różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu i montażem wynosi 92.800,00 zł.

Oferowane parametry techniczne oraz wyposażenie węzła przedstawionego w wybranej ofercie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Cena wybranej oferty jest najniższa ze wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Dziękujemy za złożenie oferty i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Załączniki:
Pobierz plik (201704270011-wybor_oferty.pdf)201704270011-wybor_oferty.pdf73 kB