Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie, rekomendujemy Państwu ograniczenie wizyt w zakładzie. W celu załatwienia spraw, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Spis telefonów do poszczególnych działów - https://zec.wolomin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta

Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Wielkanoc 2020

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą ograniczeń wynikających z ogłoszonego przez Rząd PR stanu zagrożenia epidemicznego, oraz w trosce o zdrowie Oferentów i pracowników naszej Spółki, Zakład Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi, Toruńskiej, Katowickiej i Sikorskiego w Wołominie”, do dnia 15.04.2020r. do godziny 10:00.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków przy ulicy Teligi, Toruńskiej, Katowickiej i Sikorskiego w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi i kosztorysami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na dostawę rur stalowych została wybrana oferta firmy:

STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp. J.
Ul. Poniatowskiego 65
05-220 Zielonka

Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w związku z odstąpieniem od realizacji zamówienia na dostawę oprogramowania Windows Professional 10 Single OPEN 1 License No Level Legalization GetGenuine (kod producenta FQC-09478) przez firmę Onex Group Jakub Hryciu wybrany został kolejny wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę tj.

CORSOFT
ul.Trzykrotki 6,
04-727 Warszawa

Zakłąd Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na "Zakup i dostawę legalizowanego przepływomierza (Główny Licznik ciepła na wyjściu z ciepłowni) DN300, PN25" zostałą wybrana oferta firmy:

Integrator S.C.
ul. Budowlanych 42/224
80-298 Gdańsk

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na przewóz kolejowy miału węglowego z kopalń grupy PGG Sp. z o.o. na bocznicę kolejową PKP Wołomin lub PKP Radzymin w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. została wybrana oferta firmy:

PKP CARGO S.A, Centralny Zakład Spółki
01-252 Warszawa
ul. Przyce 17

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na „Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie” została wybrana oferta firmy:

P.H.U. „Darek”
Dariusz Rudnicki”
05-070 Sulejówek
ul. Kombatantów 124A

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na rozładunek i przewóz miału węglowego z rampy kolejowej PKP w Wołominie lub PKP w Radzyminie na terenie ZEC Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. została wybrana oferta firmy:

BABRA- POL
Kenig Jarosław
05-250 Radzymin, Słupno,
ul. Żeromskiego 26C.

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych
w godz. 15:00 - 7:00 oraz soboty, niedziele i święta
tel. 22 787 55 80/81 wew. 117

Zespół Obsługi Klienta
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 129

Dział Eksploatacji
od poniedziału do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
tel. 22 757 55 80/81 wew. 115

Sprzedaż żużla
tel. (22) 787 55 80 wew. 112