Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje że w dniu 18.03.2019r rozpocznie proces barwienia wody sieciowej który ma na celu sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. Barwiona na żółtozielono woda powinna znajdować się wyłącznie w sieci ciepłowniczej i nie powinna być widoczna dla użytkowników. Pojawienie się zabarwionej wody na zewnątrz, w miejscach takich jak instalacje wewnętrzne odbiorców (np. kran), ulice, cieki wodne oznacza awarię sieci. W związku z powyższym ZEC w Wołominie prosi o zgłaszanie ewentualnego napotkania zabarwionej wody.      czytaj więcej>>

  • Czerpiemy z natury
    Czerpiemy z natury
  • Czerpiemy z natury
    Czerpiemy z natury
  • Czerpiemy z natury
    Czerpiemy z natury

Zapytanie ofertowe ws. urządzeń automatyki oraz pomp cyrkulacyjnych i obiegowych do węzłów cieplnych - 2017r.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup urządzeń automatyki oraz pomp cyrkulacyjnych i obiegowych do węzłów cieplnych w roku 2017.

Termin składania ofert upływa 12.04.2017r. o godzinie 11:00.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.

Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2017r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (Zapytanie Ofertowe, formularz ofertowy oraz Istotne Postanowienia Umowy) dostępne do pobrania w załączniku.

Aktualności

Ogłoszenia

Przetargi

ikona obsluga

Obsługa Klienta

Jeżeli jesteś naszym Klientem i masz pytania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

ikona awaria

Zgłaszanie awarii

W przypadku problemów z utrzymaniem ciepła lub innych awarii, zgłoś do nas ten fakt. Pomożemy.

ikona przylacza

Nowe przyłączenia

Chcesz uzyskać nowe przyłączenie do swojego domu lub firmy? Skontaktuj się z nami.