Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

OGŁOSZENIE

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że w terminie od dnia 22.08.2017r. od godz. 07.00 do dnia 23.08.2017r. do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej spowodowana remontem i pracami modernizacyjnymi systemu ciepłowniczego. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować przewidywany czas trwania przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody. Za wszelkie spowodowane tym utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZEC

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów dla realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz wykonanie robót budowlano – montażowych przy pracach remontowych na sieci ciepłowniczej w Wołominie, zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami technicznymi, kosztorysami, mapami i rysunkami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa 22.06.2017r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Dostawcy bez otwierania.
Oferty należy dostarczyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. – Sala konferencyjna.

Materiały przetargowe (SIWZ wraz z załącznikami) dostępne do pobrania poniżej w załączniku.