Zapraszamy do udziału w organizowanych przetargach

Szukamy rzetelnych i profesjonalnych wykonawców

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego adaptacji pomieszczeń w dwóch budynkach użytkowych na terenie ZEC Wołomin” z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, dokumentacją kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zlokalizowanych na działce nr 4/3 obręb 01 Lipiny Nowe zgodnie z SIWZ oraz OPZ.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem jednego z oferentów z następującymi pytaniami, związanymi z przetargiem na dostawę materiałów preizolowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017 w rejonie ulic: Teligi, Wileńskiej, Moniuszki i Traugutta w Wołominie:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. w związku z wystąpieniem jednego z oferentów z następującymi pytaniami, związanymi z przetargiem na dostawę materiałów preizolowanych do realizacji zadań inwestycyjnych
w roku 2017 w rejonie ulic: Teligi, Wileńskiej, Moniuszki i Traugutta w Wołominie:

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że, w związku z przekroczeniem budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację inwestycji, unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy i sieci ciepłowniczej w celu realizacji zadań inwestycyjnych w rejonie ulic: Teligi, Moniuszki 21, Wileńskiej 10 i Traugutta.

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. informuje, że po szczegółowej analizie ofert na „Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opinii technicznej budynków ZEC pod kątem możliwości zrealizowania ich adaptacji zgodnie ze wstępną koncepcją wraz z określeniem zakresu niezbędnych pracy remontowych i oszacowaniem kosztów” została wybrana następująca oferta:
 
FIRMA BUDOWLANA
Jacek Żmijewski
ul. Majdańska 1, Duczki
05-200 Wołomin

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. informuje, iż na zapytanie ofertowe z dnia 09-06-2017r. dotyczące: Czyszczenia ekranów grzewczych kotłów WR-25 szt. 2 i WR-10 szt. 1 metodą ścierno-strumieniową „na sucho” po stronie ogniowej wpłynęły 3 oferty.

Po szczegółowej analizie został wyłoniony oferent, firma:

KOBOS Bolesław Staszczyk,
75-640 Koszalin, Maszkowo

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49
05-200 Wołomin
tel. (22) 787 55 80/81
fax (22) 787 55 84
e-mail: sekretariat@zec.wolomin.pl

NIP: 125-09-10-324
REGON: 013139587
KRS: 0000203809
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział KRS
Kapitał zakładowy - 18 152 000,00 zł
Pekao SA - 51 1240 6074 1111 0010 6379 1342
PKO BP - 91 1440 1101 0000 0000 1051 7168

Ważne telefony

Pogotowie Ciepłownicze (całodobowe):
tel. (22) 787 94 18
kom. 600 853 590

Sprzedaż żużla:
tel. (22) 787 55 80 wew. 112